za pregled slika i sličnih materijala potrebno je dozvoliti otvaranje popUp prozora...